out-of-bounds-golfbollar.jpg
Bergfotsgatan 3a, 431 35 Mölndal
3 Bergfotsgatan Västra Götalands län 431 35 SE

Grunden i vår verksamhet är återvinning av golfbollar. Vi gör mer än bara köper och säljer golfbollar. Alla ska vinna på vårt sätt att tänka och arbeta; kretslopp tillhör grundtanken. Med hjälp av Er kan vi rensa fler dammar på golfbollar som inte hör hemma i en vattenmiljö där de endast gör skada. Vi värnar om vår natur!

Kunskapen och erfarenheten i vårt företag gör att våra dykare på ett mjukt och effektivt sätt får upp golfbollarna ur vattenhinder.

Bollplockning har ofta nämnts i negativt avseende då man hör talas om lycksökare och juniorer som utan kunskap rafsat upp golfbollar ur vattenhinder, för att tjäna sig en liten slant. Risken med detta är att både golfspelet, vegetationen och faunan störs och bollplockningen får ett dåligt rykte.

Detta går att göra så mycket bättre och i vårt företag finns all kunskap!