For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Allmänna villkor

Uppdaterade 2020-12-13

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.golfmarknaden.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Golfmarknaden i Sverige HB med organisationsnummer 969776-8951.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Du kan avsluta ditt konto på din profilsida. Eventuell återstående prenumerationstid återbetalas ej.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Ändringar av detta avtal publiceras på vår hemsida och vi informerar om detta via e-post till alla användare som prenumererar på vårt nyhetsbrev.

2. SYFTE

Syftet med hemsidan är enligt följande:

Köp, byt och säljmarknad för privatpersoner och företag.

Medlemmar som har årsprenumerationen Medlem 365 får även tillgång till erbjudanden från företag.

Det är ej tillåtet att dela en rabattkod till någon som ej är Medlem 365 och ej heller tillåtet att använda sitt digitala medlemskort för att ge andra tillgång till erbjudanden som gäller de som är Medlem 365.

3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

Webbsidan ägs samt hanteras av Golfmarknaden i Sverige HB i egenskap av juridisk person med säte i Stockholm.

4. ANVÄNDARVILLKOR

a) Vår hemsida och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.

b) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.

c) Användarnas ytterligare skyldigheter:

 • Håll god ton – Ingen skall behöva utsättas för trakasserier eller förföljelse på Golfmarknaden. Bryter man detta så riskerar man uteslutning.
 • Du som användare ska se till att dina annonser inte kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer kommer att raderas. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.
 • Annonstyper – Som privatperson är det endast tillåtet att skapa annonser med golfrelaterade produkter.
 • Företag som vill skapa annonser med andra produkter måste kontakta oss först.
 • Kopior – Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar. Detta leder till avstängning och vi bistår polis och andra myndigheter i deras utredningar i de fall där det blir aktuellt.
 • Bilder som används i en annons där man säljer eller önskar byta ska vara på den befintliga produkten, lånade bilder är strängt förbjudet.
 • Den produkt som säljs skall presenteras i befintligt skick. Skador eller repor skall uppvisas i foton eller beskrivning. Ingen får gömma eller undanhålla eventuella skavanker på produkten. Bryter man detta så riskerar man att kontot avslutas.
 • Endast annonser på svenska eller engelska tillåts.
 • Företagsannonsering ska ske på svenska.
 • Företag använder sig av avsedd prenumeration för företag. Om företag använder sig av en prenumeration för privatperson så kommer kontot att stängas av.

d) Genom att bli medlem och publicera annonser godkänner du att dina annonser delas automatiskt på Facebook. Delningen är anonym på Facebook och görs via en administratörs profil i en grupp som heter Golfmarknaden – Köp, byt och sälj golf. Det är först när någon klickar på den delade annonsen och besöker hemsidan som inloggad medlem som ditt namn är tillgängliga för besökaren och det är möjligt att skicka meddelanden till dig.

e) När du registrerar dig på hemsidan så läggs din e-postadress automatiskt till i vår e-postlista. Denna används enbart för information från oss och delas ej med tredje part.

f) Tjänsten tillhandahålls inte till personer som tidigare har brutit mot Användarvillkoren.

g) För det fall du handlar eller använder tjänsten som företag, intygar du har du har behörighet att binda företaget till våra Allmänna villkor.

5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

Otillåten användning av upphovsrättsligt skyddat material medför ersättningsskyldighet.

6. BETALNINGAR MELLAN ANVÄNDARE

Affärsuppgörelser mellan användare på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

Företag eller privatpersoner som annonserar ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Varje företag eller privatperson väljer själv eller i samråd med köparen hur man vill debitera för en affär. All försäljning och debitering sker utan inblandning på något sätt från Golfmarknaden.

7. COOKIES

www.golfmarknaden.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbsidan, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på hemsidan till följande syften:

 • Hantera inloggning via Freja eID och Facebook
 • Spåra anonym besöksstatistik med Google Analytics

Användning av cookies, som inte avser nödvändiga cookies, sker enbart vid samtycke från användaren i samband med att denna får information om användningen av cookies. En användare kan välja att inte samtycka, att återkalla sitt samtycke, att blockera cookies samt att granska och/eller radera de cookies som har placerats. Observera att vissa inställningar kan innebära att funktioner och innehåll på hemsidan inte blir tillgängliga/tillgängligt, såsom sparade inloggningsuppgifter.

8. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:

Avstängning från användning av tjänsten och eventuell kvarstående prenumerationsperiod förfaller utan möjlighet till återbetalning.

9. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Golfmarknaden i Sverige HB som äger hemsidan, www.golfmarknaden.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Du som användare åtar dig att hålla Golfmarknaden skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Användargenererat innehåll – t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Golfmarknaden även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Golfmarknaden en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Golfmarknaden får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Golfmarknadens rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Golfmarknaden för Golfmarknadens användning av det Användargenererade innehållet.

Golfmarknaden garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Golfmarknadens kontroll och Golfmarknaden ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Golfmarknaden kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Golfmarknaden har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Golfmarknaden ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Golfmarknaden ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av tjänsten som en direkt följd av vårdslöshet från Golfmarknaden sida. Golfmarknaden ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen utgår ingen ersättning.

Golfmarknaden ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. När du betalar för en prenumeration på Golfmarknaden måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom tjänsten för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Golfmarknadens tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats.

10. Granskning av annonser och användare

Golfmarknaden har rätt att granska samtliga annonser och användare samt neka annons eller användare som bryter mot de Allmänna villkoren, tredje parts upphovsrätt eller övrig rättslig reglering.

11. Dina personuppgifter

För att du som användare ska kunna använda dig av våra tjänster, exempelvis att annonsera, behövs vissa personuppgifter samlas in. I vår personuppgiftspolicy finns samtlig information om vår hantering och behandling av personuppgifter.

12. JURISDIKTION

Hemsidan, www.golfmarknaden.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

13. KONTAKT

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@golfmarknaden.se.

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.