Ängelholms GK
Om Ängelholms GK

Ängelholms golfklubb bildades den 28 maj 1973 av några golfentusiaster med Hasse Peterson i spetsen. Hasse var också klubbens första ordförande (1973-1985). De första åren gick åt till att försöka hitta lämplig mark att bygga på. Det var inte så lätt på den tiden då det mesta klassades som god åkermark. 1980 påbörjades banbygget på den plats där banan nu är belägen. Marken arrenderades till en början, men köptes senare. Något som har visat sig vara bra, eftersom klubben nu kan göra de förbättringar man önskar.

I det gästvänliga hörnet av Sverige är Ängelholm en centralort, både genom sitt läge i områdets mitt och som trafikpunkt för vägar, järnväg och flyglinjer samt inte minst när det gäller golfspel. Inte mindre än 17 golfklubbar finns inom en radie av 3 mil!

Tio år efter klubbens bildande, den 28 maj 1983, slogs det första golfslaget på den nya banan. Den officiella invigningen skedde den 11 augusti 1984 av Prins Bertil. Att arkitekten Jan Sederholm lyckats skapa en mycket trevlig golfbana stod alldeles klart på ett tidigt stadium.

Ängelholms Golfklubb hoppas och tror att Du skall få en trevlig dag.

Kontaktinformation
Vasatorpsvägen 183 , 266 93 , Skåne län
Adress
Omdömen