Burvik GK
Om Burvik GK

Burviks golfklubb bildades den 11 november 1989 och är sedan 1990 medlem i Svenska Golfförbundet. Golfbanan, med 18 + 3 hål, öppnades för spel 1992. Golfklubbens stadgar fastställdes 1991 med revideringar 1993 och 1995. Nyttjanderättsavtal reglerar förhållandet mellan golfklubben och ägaren till golfanläggningen, Burvik Golf AB.

Golfklubbens spelverksamhet bolagiserades 1999 genom överförande av personal, administration, banskötsel, golfutbildningar, shop och restaurangrörelse till Burvik Golf AB. Samma år färdigställdes övningsområde mellan hål 1 och 3.

Shop, stuguthyrning och restaurangrörelse bedrivs numera genom särskilda uppdragsavtal.

Kontaktinformation
Grävlingens väg 1 , 740 12 , Uppsala län
Adress
Omdömen