Emmaboda GK
Om Emmaboda GK

Anrika Björketorp

Björketorp som det område heter där golfbanan ligger omnämns i skrifter redan år 1571. Det var nämligen då som Johan III residerade på Kalmar Slott. För att förbättra inkomsterna för kyrkoherden i Vissefjärda upplät kungen genom ett brev hämmanet Björketorp i Kongadelen av socknen. Genom ett nytt brev år 1586 lades Björketorp ”till evärdeliga tider” som stomhemman under prästgården.

I Björketorp har det under årens lopp funnits ett flertal torpställen där det har bott personer som både har jobbat åt kyrkan men också brukat jorden för egen del med allt vad detta innebar. Här finns platser som kallades Krokgärdet, Prästgårdsgärdet, Sjölyckan, Övre träan, Prostens badplats, Hästhagen, Kalvhagen med mera.

Ett av dessa torpställen är klubbens nuvarande restaurang och klubbhus. Denna byggnad låg tidigare vid greenen på hål 5 och flyttades till sin nuvarande plats 1919.

Marken där golfbanan ligger brukades av arrendatorn fram till och med 1976. Därefter erhöll klubben dispositionsrätt över Björketorp av Vissefjärda Intresseförening som arrenderade området av Växjö Stift.

År 2002 köpte klubben 52 hektar mark av Växjö stift och är sedan dess ägare av mark och byggnader.

Kontaktinformation
Kyrkogatan , 360 60 , Kalmar län
Adress
Omdömen