Högbo GK
Om Högbo GK

Högbo Golfklubb är en 27-hålsanläggning uppdelad på en 18- och en 9-hålsslinga. Vår 18-hålsslinga par 72 är en kombination av park- och skogsbana där flera av hålen utmanas av Jädraån som rinner genom banan.

Vår 9-hålsslinga par 35 håller mycket hög klass och den är av lite mer parkkaraktär där du utmanas av Högboån på fler av hålen. Vad gäller din spelstrategi på båda banorna premieras ett taktiskt spel före längd.

Kontaktinformation
Daniel Tilas väg 4 , 811 92 , Gävleborgs län
Adress
Omdömen