Hörlycke GK
Om Hörlycke GK

Hörlycke Golfklubb är sedan 2003 medlem i Svenska Golfförbundet och har idag, förutom drivingrange, golfshop, klubbhus och övningsområde, tillgång till en 9-hålsbana (par 34) vilken successivt kommer att förbättras.

Utbyggnadstakten kommer att vara beroende av dels medlemstillströmning och dels kommande årsavgifter. Vår gemensamma ambition är att anläggningen skall utvecklas i etapper.

Kostnaden för att vara medlem i klubben skall återspegla vilka faciliteter medlemmarna har tillgång till. Sålunda kommer avgifter att behöva justeras allt eftersom kostnaderna för banan ökar. Vi har begränsat maximala antalet aktiva medlemmar till 700.

Kontaktinformation
HÖRLYCKE , 461 98 , Västra Götalands län
Adress
Omdömen