Jarlabanke GK
Om Jarlabanke GK

Mycket positivt för klubben var att vi under hösten 1991 invaldes i Svenska Golfförbundet, med medlemsnummer 314. Som följd av detta är vi därmed också medlemmar i Stockholms Golfdistriktsförbund och Svenska Riksidrottsförbundet.

Det innebär att vi kan erbjuda alla våra medlemmar de fördelar som golfsverige har, försäkring, Svensk Golf, gästspel på övriga golfklubbar m.m.

Klubben startade med 9 hål (Prästgården) par 30, och har utvecklats till att vi idag har 21 hål. 2013 öppnade vi 12 hålsbanan (Skogberga) par 49. Möjligheter att bygga vidare finns.

Vår utomordentliga drivingrange har varit i funktion sedan klubben startade liksom övningsområde med puttinggreen och övningsbunker.

Vår strävan är att ständigt hitta nya lösningar till bättre träning och övningsområde för våra besökare, och som ska passa för både nybörjare, junior och senior.

Ett på området befintligt hus används som kansli och klubbhus med café, servering och en liten pro shop.

Kontaktinformation
Prästgårdsvägen 33 , 187 75 Täby Kyrkby, Stockholms län
Adress
Omdömen