Robertsfors GK
Om Robertsfors GK

Robertsfors Golfklubb

– En utmanande golfbana med park och skogskaraktär i direkt anslutning till unik bruksmiljö och Robertsfors samhälle.

Robertsfors Golfklubb bildades 1987. 1991 stod 9 hål klara för spel och utökades 2004 till 18 hål, par 72. Banans längd är 5863 m från gul tee. Banarkitekt är Peter Nordvall.

Kontaktinformation
Bruksallén 2 , 915 32 , Västerbottens län
Adress
Omdömen