Romeleåsens GK
Om Romeleåsens GK

Så här började det…

Den 28 september 1968 samlades följande personer: Nils Hammar, J.H. Zethraeus, Claes Ramsgård, Henrik Zaethraeus, Olof Pettersson, Pelle Queckfeldt, John Matiasson, Louise Hammar och Rolf Grönwald. Målsättningen var att få 9 hål klara till hösten 1970 och ytterligare 9 hål till hösten 1971.

Man bestämde att bilda Romeleåsens Golfklubb. Målsättningen var redan från början att bygga en utmanande 18-hålsbana, puttinggreen, drivingrange samt klubblokaler, varvid man tänkte sig att blivande medlemmar skulle bidraga en hel del med egna arbeten.

I oktober 1968 beslöts att golfklubben skulle vara en ekonomisk förening och som banarkitekt kontaktades Douglas Brasier. Senare i samma månad hade man ett introduktionsmöte på Östarps Gästgivaregård. Den 30 november 1968 hölls konstituerande möte på Östarp.

Styrelsen fick följande utseende: Claes Ramsgård (ordf), Louise Hammar (sekr), Gert Liedholm (v.ordf), G.H. Zethraeus (kassör), Curt Ohlin, Olof Pettersson och S.U. Queckfeldt.

Det är inte förrän år 1972 som Nils Hammar säjer marken till klubben, han väljer dock att behålla gården (idag ägd av MiLgårdarna).

1974 var ett viktigt år då 18 hål blev spelbara och då är vi nästan 800 medlemmar.

Den nya klubbhuset invigs 1980 och är samma hus som vi har idag.

1991 bildas den ideella föreningen.

Ett år senare byggs vad vi idag kallas gamla korthålsbanan och övningsfält.

2021 anläggs en helt ny korthålsbanan och övningsfält.

Kontaktinformation
KVARNBRODDA 1191 , 247 96 , Skåne län
Adress
Omdömen