Saxå GK
Om Saxå GK

Golfklubben arrenderar marken på 50 år från 1965.

Den ursprungliga 9-hålsbanan bestod av nuvarande hålen 1, 2, 13, 17, 18, 10, ,12 och 9. Resterande 9 hål anlades 1988, var spelklara 1991, men invigdes inte förrän 1994.

Klubbhuset, shopen och tillhörande tomtmark ägs av klubben. Herrgården, Mellangården och parken köptes 1984 av gästgivare Carl Jan Granqvist.

2010 köpte han även den mark som banan ligger på. Hyttan är skyddad som fast fornlämning enligt Kulturminneslagen. Länsstyrelsen har således ett visst ansvar.

Kontaktinformation
Adress
Omdömen