Trosa GK
Om Trosa GK

Trosa Golfklubb är den äldsta och, i vårt tycke, den vackraste av banorna i Trosa. Vår bana ligger ute i skärgården på Lagnö där vi spelar längst med vatten och vass och runt ett naturreservat med gamla ekar. Det är en seasidebana och många säger att vi har en klar linkskänsla. Du ser inloppet till Trosa på andra sidan viken med hamnen och bron ut till Öbolandet.

Vi har ett naturliv som är fantastiskt – havsörnar, hägrar, bäver, fiskar i våra dammar och till och med gädda har setts någon gång som vandrat upp från havsviken.

I området där nu hål 5, 6 och 7 ligger låg förut ridmarkerna till Tureholms slott och i den stora dungen finns träd och buskar som normalt inte hör hemma i vår sörmländska flora.

Kontaktinformation
619 92 Uddby, Södermanlands län
Adress
Omdömen