Ulricehamns GK
Om Ulricehamns GK

På Ulricehamns Golfklubb spelar du golf på en 18-hålsbana som är en av de högst belägna banorna i Sydsverige och en anrik klubb från 1947.

Vid ett sammanträde den 7 januari 1944 beslutade Sanatoriets styrelse att göra en utredning rörande möjligheterna till golfbana i närheten av Ulricehamn. 1945 hade man fått fram ett förslag till en 9-hålsbana med halva banan på Sanatoriets mark och andra hälften på Hesters mark. Enligt det uppgjorda förslaget anvisade Sanatoriets styrelse med 30.000 kronor till anläggningen. Samtidigt som man 1946 beslutade att köpa marken (ca. 10.000 kvadratmeter) av Hester, bestämde man sig för att anta ett annat förslag till det fortsatta arbetet med anläggningen. Förslaget var utarbetat av Rafael Sundblom, sekreterare i Stockholms golfförbund.

Vid bildandet av klubben den 28 mars skedde följande (kortfattat): Rafael Sundblom lämnade en redogörelse om golfspelet. E.E Malmgren (ordförande 1947-48) redogjorde för kalkylerna samt nämnde även att ett klubbhus planerades att byggas på Backgårdsplatån. I kalkylen fastslogs att golfbanan var Sanatoriets egendom och ställdes till golfklubbens förfogande utan någon beräknad amortering. De avgifter som fastslogs var:  Årsavgift för herrar 50 kronor. Årsavgift för damer 40 kronor. Årsavgift för äkta makar 75 kronor. Årsavgift för juniorer 15 kronor  (Utöver avgiften skulle medlemmar betala en avgift á 2 kronor vid varje speltillfälle) För gästande spelare skulle det kosta 5 kronor vid varje speltillfälle. Så låg då den 2317 meter långa 9-hålsbanan spelfärdig den 31 Augusti 1947.

Kontaktinformation
Idrottsgatan 9 , 523 33 , Västra Götalands län
Adress
Omdömen