Omdöme: Norrbottens bästa bana

Ryllar

Luleå GK
4.2
·
Medlem
·
Anläggning

Renen/Björnen/Hermelinen

Luleå GK har under de sista åren satsat mycket på att förbättra banornas status och bli en av de bästa banorna i norr, vilket de lyckats med.
Anläggningen består i dagsläget av tre 9-håls slingor med olika karaktär och utmaningar.

Renen, är en relativt öppen parkbana som kan invagga spelaren i en falsk trygghet då hålen ibland kan kännas lättare än vad de är.

Björnen, en skogsslinga med riktiga utmaningar och där många spelare förlorat sin boll på grund av felbedömningar.

Hermelinen, en väldigt öppen parkbana som inte ställer så höga krav men kräver ändå att spelaren behåller koncentrationen för att inte tappa slag väldigt fort.

18-håls rundan varierar veckovis och kombineras av de tre 9-håls slingorna. Detta medför i sin tur, tillsammans med det arbete som gjorts på banorna, att banornas kvalitet är riktigt bra och du kan spela långt in på hösten. Har du möjlighet att spela under sommaren finns möjlighet att spela under sena timmar och tidiga mornar.

Som de flesta anläggningar erbjuds även hyra av golfbil, enda skillnaden är att här är priset överkomligt, 250kr för 18 hål och halva kostnaden för 9 hål.

Under 2023 har det även påbörjats ett arbete med att skapa en träningsyta med kortare hål, vilket har varit det som saknats.

Men allt som allt är det väl värt ett besök hos Luleå GK

Upplevelse
4.0
Tee
4.0
Fairway
5.0
Green
5.0
Bunkrar
3.0
Restaurang
4.0
Kommentarer

Lämna ett svar